Klacht over mij?

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen.

Doel van de wet: dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren.
Deze wet maakt het voor jou als client overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.
De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders.
Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Drie stappen binnen de WKKGZ wet.
1.Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar. Meestal lost een goed gesprek met uw coach of therapeut de klacht op.
2.Leidt het toch niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging NVPA en zij zorgen dat een klachtenfunctionaris van de SCAG ( www.scag.nl) contact met u opneemt.

  1. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.
    De Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (OG-CG) is een onafhankelijke en door de overheid erkende geschillencommissie. De OG-CG behandelt klachten van cliënten over zorgaanbieders in de complementaire gezondheidszorg die zijn aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Hieronder vindt je mijn aansluiting bij de SCAG:
https://www.onafhankelijkegeschillencommissie.nl/register/?q=Francis+van+der+Loos

Bel Francis: 06 231 089 17