Rouw

Wanneer je een verlies ervaart, brengt dat veel emoties teweeg. Rouwen is een werkwoord en het vergt veel energie om deze fase te doorstaan. Er bestaat geen vaste tijdspanne voor rouwen en de manier waarop je met deze fase omgaat, hangt onder meer af van je persoonlijkheid.

Waar de een zijn leven direct weer lijkt op te pakken, lijkt een ander met onverwerkt verdriet te blijven zitten, waarop je het gevoel hebt dat het leven stilstaat. Schuldgevoelens, boosheid, wrok en ook dankbare herinneringen komen voorbij.

Door verlies van werk, gezondheid, het niet voltooien van een kinderwens, allemaal situaties die ‘ rauw” kunnen zijn en die aandacht van je vragen.

Als je behoefte hebt aan het delen van deze gevoelens, ben je van harte welkom. Verwerk de rouwgevoelens op een goede manier, zodat het niet blijft knagen en voorkom dat je uiteindelijk vastloopt in je leven. Het verdriet en de onmacht kunnen je dan op de meest uiteenlopende momenten overvallen, waardoor je de grip op jezelf kwijt dreigt te raken.

Systemisch werken

Door gestalttherapie Zwolle in te zetten, kan ik jou helpen om je geestelijke en lichamelijke gezondheid weer op de rit te krijgen na een verlies. Systemisch werken gaat uit van het principe dat onze overtuigingen, gedrag en patronen (al dan niet bewust) voortkomen uit systemen, waarin we als mens opgroeien. Hierbij kun je denken aan:

  • familiesystemen
  • vriendschapsrelaties

Inzicht krijgen

Ervaar jij verlies in een van jouw relaties, dan is het belangrijk dat je inzicht krijgt in de plek die jij in dit systeem inneemt. Pas wanneer goed is onderzocht wat jouw plek is, zul je merken waar jouw belemmeringen zitten. Het zijn namelijk de blokkades die bij jou klachten hebben veroorzaakt. Zodra deze helder zijn kun jij het verkregen inzicht gebruiken om veranderingen door te voeren.

Familieopstelling

Bij relatieproblemen loop je veelal tegen oude patronen in je leven aan. zoals je gewend was om in je gezin van herkomst met elkaar om te gaan, zo kun je nu met je partner dezelfde problemen tegenkomen. Je wilt de beperkingen die voortkomen uit je jeugd overwinnen.
Een relatie is vooral een leerschool tot leren over jezelf. Je zult meer mens worden in het contact met de ander.

Ervaringsdeskundige

Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat de inzet van een familieopstelling verhoudingen in onvoltooide zaken kan opspeuren. Door dit tijdens de therapie toe te passen ga jij beseffen hoe de personen met elkaar communiceren en hoe ze elkaar beïnvloeden. Je leert op deze manier patronen herkennen die je nodig hebt om de door jou gewenste groei of ontwikkeling door te maken.

Contact opnemen

Laat mij jou helpen met het rouwproces dat jou zo belemmert in je doen en laten. Neem contact met mij op, dan gaan we samen kijken hoe ik jou het beste kan helpen.

Bel Francis: 06 231 089 17